บทความ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตลาด Forex
Share: facebook_share line_share twitter_share messenger_share

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตลาด Forex


มือใหม่ที่กำลังหัดเทรดหลาย ๆ คนอาจจะสงสัยว่า ตลาด Forex การขึ้นลงของสกุลเงินต่าง ๆ เกิดขึ้นจากปัจจัยใดบ้าง วันนี้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตลาด Forex กันครับ

 

Forex เป็นตลาดที่มีการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยการจับคู่สกุลเงินที่ต้องการซื้อขาย ซึ่งในตลาดที่มีการซื้อขาย ย่อมมี อุปสงค์ (Demand) และ อุปทาน (Supply) เกิดขึ้น ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่าย ๆ อุปสงค์ ก็คือความต้องการซื้อของผู้ซื้อ และอุปทาน ก็คือ ความต้องการขายของผู้ขาย หากมีอุปสงค์ มากกว่าอุปทาน จะส่งผลให้ราคาขึ้น แต่ถ้ามีอุปทาน มากกว่าอุปสงค์ จะส่งผลให้ราคาลงนั่นเอง

 

โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ อุปสงค์อุปทานในตลาด Forex ทำให้มีขาขึ้นขาลงนั้น มีดังนี้

 

สถานภาพทางเศรษฐกิจของชาติ

หากจะวัดว่าเศรษฐกิจของประเทศไหนดีหรือไม่ดี ในทางเศรษฐศาสตร์มีเครื่องมือที่สามารถบ่งบอกสถานภาพทางเศรษฐกิจได้นั่นก็คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product) หรือ GDP นั่นเอง เป็นหนึ่งในดัชนีที่หลาย ๆ ประเทศใช้วัดการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ ซึ่งวัดได้จากองค์ประกอบ 5 ส่วน คือ

 

1. การบริโภค (Consumption) คือ การบริโภคของภาคเอกชน หรือการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน

2. การลงทุน (Investment) คือ การลงทุนจากภาคเอกชน

3. การใช้จ่ายของรัฐบาล (Government Spending)

4. การส่งออก (Export)

5. การนำเข้า (Import)

 

ซึ่งหากประเทศมีการบริโภค การลงทุน และการใช้จ่ายของรัฐบาลที่มาก ก็บ่งบอกได้ว่าประเทศนั้นมีเศรษฐกิจที่ดี ในส่วนของการนำเข้าและส่งออก ประเทศก็ต้องมีปริมาณที่ส่งออกมากกว่านำเข้าด้วย โดย GDP จะมีการเทียบต่อปี ซึ่งถ้าหากมีค่ามากกว่าปีก่อนมากเท่าไหร่ ก็จะบ่งบอกได้ว่าประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจมากเท่านั้น

 

 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ

- ดุลบัญชีเงินสะพัด

- อัตราดอกเบี้ย และนโยบายของธนาคารกลาง

- ภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืด

- งบการค้าระหว่างประเทศ

- เงินทุนหมุนเวียนภายในประเทศ

 

 

การเมือง

ปัจจัยทางการเมือง เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อตลาด Forex เนื่องจากจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้ หากประเทศไม่มีเสถียรภาพ ความมั่นคง ผู้นำไม่มีความน่าเชื่อถือ หรือไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารประเทศ ก็ยากที่จะทำให้นักลงทุนเชื่อถือ และมาลงทุนในตลาดนี้ได้

 

รวมถึง ในสภาวะที่บ้านเมืองกำลังมีการเปลี่ยนแปลง เช่น การเลือกตั้ง การใช้นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล หรือ สภาวะที่บ้านเมืองมีความวุ่นวายที่บ้านเมือง อาจมีการเกิดจราจล การประท้วง การก่อการร้าย ก็จะส่งผลลบต่อการลงทุนได้

 

 

ภัยธรรมชาติ

เป็นอีกปัจจัย ที่หลายคน อาจจะมองข้าม แต่ว่ามีอิทธิพลต่อการลงทุนเทรดอย่างปฏิเสธไม่ได้ เพราะภัยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหว พายุ น้ำท่วม หรือสึนามิ ล้วนเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ และทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อประเทศชาติทางกายภาพ ซึ่งกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ และทางเศรษฐกิจ เพราะ รัฐบาลจำเป็นต้องนำเงินไปฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาตินั่นเอง

 

 

ปัจจัยเหล่านี้ เป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อตลาด Forex ไม่มากก็น้อยแตกต่างกันไป ดังนั้น เทรดเดอร์ที่ลงทุนในตลาด Forex จึงมีความจำเป็นจะต้องติดตามข่าวสารต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อคาดการณ์สภาวะของตลาด และทำการเทรดได้อย่างรอบคอบและปลอดภัย

 

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

คู่สกุลเงิน Forex ที่คนนิยมเทรด

เทรด ฟอเร็กซ์ ( Forex ) อย่างไรให้สำเร็จ
เราเป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลความรู้, ข้อมูล, ข่าวสารในตลาด Forex และต้องเน้นย้ำว่าตลาด Forex มีความเสี่ยงสูง และไม่เหมาะสมกับทุกคน ควรมีการศึกษาข้อมูลให้เข้าใจก่อน นักลงทุนอาจสูญเสียเงินทั้งหมด เพราะการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอ

คำเตือนความเสี่ยง การลงทุน และการเก็งกำไรมีความเสี่ยง นักลงทุนและนักเก็งกำไร ควรเรียนรู้เพิ่มเติม และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงิน ก่อนตัดสินใจลงทุนหรือเก็งกำไรใดๆการซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจ เช่น CFD มีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุน และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกคน การซื้อขายบนตลาด Forex ดังกล่าวมีความเสี่ยง และคุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด เว็บไซต์ www.forex.com จึงขอเป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ ว่าให้ความรู้ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ ทั้งบทความ และคลิปความรู้มากมาย