บทความ

เผยความเสี่ยงในการ เทรดฟอเร็กซ์ ( Forex )
Share: facebook_share line_share twitter_share messenger_share

เผยความเสี่ยงในการ เทรดฟอเร็กซ์ ( Forex )


การ เทรดฟอเร็กซ์ ย่อ มา จาก คำ ว่า "Foreign Exchange" ซึ่ง แปล ว่า " อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ " หรือ " ตลาด แลก เปลี่ยน เงิน ตรา ต่าง ประเทศ " ฟอเร็กซ์ เป็น ตลาด ทาง การ เงิน ที่ ใหญ่ ที่ สุด ใน โลก ซึ่งนัก ลง ทุน และ นัก เทรด จะ ใช้ ใน การ ซื้อ ขาย เงิน ตรา ต่าง ประเทศ ( Currency ) หรือ ที่ เรียก ว่า " การ เทรด ฟอเร็กซ์ " เพื่อ ผล กำ ไร

การ เทรด ฟอเร็กซ์ เกิด ขึ้น โดย การ ซื้อ และ ขาย เงิน ตรา ต่าง ประเทศ ใน รูป แบบ ของ คู่ สกุล เงิน ( Currency Pair ) เช่น EUR / USD  ( ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐ ) หรือ USD / JPY ( ดอลลาร์สหรัฐ / เยนญี่ปุ่น ) โดย การ พยากรณ์ ว่า ราคา ของ คู่ สกุล เงิน นี้ จะ ขึ้น หรือ ลง ใน อนาคต เพื่อ ทำ กำ ไร จาก ความ แตก ต่าง ของ อัตรา แลก เปลี่ยน ระหว่าง คู่ สกุล เงิน ที่ เลือก 

ตลาด ฟอเร็กซ์ มี ลักษณะ เปิด ให้ บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอด 5 วัน ต่อ สัปดาห์ โดย เริ่ม ต้น จาก ทวีป เอเชีย ( เปิด ใน ช่วง ตอน เช้า ตาม เวลา เอเชีย และ ปิด ใน ช่วง เย็น ) และ เดิน ตาม เวลา ของ ทวีป ยุโรป ( เปิด ใน ช่วง เช้า เวลา ยุโรป และ ปิด ใน ช่วง เย็น ) จาก นั้น มา ทวีป อเมริกา เหนือ ( เปิด ใน ช่วง เช้า เวลา อเมริกา เหนือ และ ปิด ใน ช่วง เย็น )  และ สุด ท้าย ถึง ทวีป ออสเตรเลีย และ เอเชีย ตะวัน ออก  ( เปิด ใน ช่วง เช้า เวลา ออสเตรเลีย และ ปิด ใน ช่วง เย็น) ทำ ให้ มี โอกาส ใน การ ซื้อ ขาย ตลอด เวลา ใน รอบ 24 ชั่วโมง ทุก วัน

ฟอเร็กซ์  ( Forex ) เป็น ตลาด ที่ มี ความ เปลี่ยน แปลง เร็ว และ เป็น ตลาด ที่ มี ความ เคร่ง ครัด มาก นัก ลง ทุน และ นัก เทรด จะ ใช้ กราฟ และ วิเคราะห์ ทาง เทคนิค เพื่อ ให้ พยากรณ์ แนว โน้ม ของ ราคา และ พยากรณ์ เพื่อ ทำ กำ ไร หรือ ลด ความ เสี่ยง ใน การ ลงทุน ใน ตลาด ฟอเร็กซ์ ( Forex )

ความ เสี่ยง ใน การ ลงทุน ใน Forex

  1. ความ เสี่ยง ใน การ เปลี่ยน แปลง อัตรา แลก เปลี่ยน

ตลาด ฟอเร็กซ์ มี อัตรา แลก เปลี่ยน ที่ เปลี่ยน แปลง อยู่ ตลอด เวลา ซึ่ง สามารถ ทำ ให้ ขาด ทุน ได้ หรือ ได้ กำไร ขึ้น อยู่ กับ การ เดิน ทาง ของ ราคา ที่ แต่ ละ คน ได้ ลง ทุน

  1. ความ เสี่ยง ใน การ เงิน

การ ลง ทุน ใน Forex อาจ ทำ ให้ สูญ เสีย เงิน ที่ ลง ทุน นั่น หมาย ความ ว่า ควร ทราบ ถึง การ จัด การ ความ เสี่ยง และ การ บริหาร เงิน ใน การ ลง ทุน

  1. ความ เสี่ยง ใน การ ใช้ บัตร ยอด เสีย ( Leverage )

การ ใช้ บัตร ยอด เสีย (Leverage) ใน Forex อาจ เพิ่ม โอ กาส ใน การ ทำ กำ ไร แต่ ก็ เพิ่ม ความ เสี่ยง ใน การ ขาดทุน ด้วย เช่น กัน  เนื่อง จาก สามารถ ซื้อ หรือ ขาย สกุล เงิน ใน ปริมาณ มาก กว่า เงิน ที่ มี อยู่ จริง

ควร จำ ไว้ ว่า การ ลงทุน ใน เทรดฟอเร็กซ์ เป็น กิจกรรม ที่ ต้อง ใช้ ทั้ง ความรู้ และ ประสบการณ์ และ ควร ศึกษา และฝึกฝน ก่อน ที่ จะ เริ่ม ลงทุนด้วย เงินจริง ใน ทุก การ ลงทุน ก็ย่อม มีทั้ง โอกาสที่ จะได้กำไร และ ขาดทุน เป็นเรื่องปกติ การใช้บัตรยอดเสีย (Leverage) ให้ มี สติ และ การ ควบคุม ความ เสี่ยง เป็นสิ่งสำคัญเมื่อลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์ เพื่อสร้างโอกาส ในการทำกำไร และ ลดความเสี่ยงในการขาดทุน ที่สำคัญอย่าลืมกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังหลาย ๆ ช่องทางด้วย ไม่ควรทุ่มจนหมดตัวไปกับการลงทุน FOREX เพียงอย่างเดียว และหมั่น ตรวจ สอบ พอร์ต การลงทุน ของ ตัวเองบ่อย ๆ  เพื่อ การ ประสบ ความสำเร็จ ในการลงทุน


 

อ่านบทความเพิ่มเติม : 

เทรดฟอเร็กซ์ ให้เซียน ต้องเลือกโบรกเกอร์ Forex ที่ดี น่าเชื่อถือที่สุด

สิ่งที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับการเทรด Forex

 
เราเป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลความรู้, ข้อมูล, ข่าวสารในตลาด Forex และต้องเน้นย้ำว่าตลาด Forex มีความเสี่ยงสูง และไม่เหมาะสมกับทุกคน ควรมีการศึกษาข้อมูลให้เข้าใจก่อน นักลงทุนอาจสูญเสียเงินทั้งหมด เพราะการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอ

คำเตือนความเสี่ยง การลงทุน และการเก็งกำไรมีความเสี่ยง นักลงทุนและนักเก็งกำไร ควรเรียนรู้เพิ่มเติม และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงิน ก่อนตัดสินใจลงทุนหรือเก็งกำไรใดๆการซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจ เช่น CFD มีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุน และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกคน การซื้อขายบนตลาด Forex ดังกล่าวมีความเสี่ยง และคุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด เว็บไซต์ www.forex.com จึงขอเป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ ว่าให้ความรู้ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ ทั้งบทความ และคลิปความรู้มากมาย