บทความ

สร้างความรู้ ความเข้าใจ กับ ฟอเร็กซ์ ( Forex ) ในเบื้องต้น
Share: facebook_share line_share twitter_share messenger_share

สร้างความรู้ ความเข้าใจ กับ ฟอเร็กซ์ ( Forex ) ในเบื้องต้น


ตลาดการเงินในปัจจุบันนี้ ก็มีมากมายหลากหลาย ซึ่งอีกตลาดการเงิน ที่ได้รับความนิยม นั่นคือ ฟอเร็กซ์ ( Forex ) วันนี้เรามา สร้างความรู้ ความเข้าใจกันในเบื้องต้น

 

ฟอเร็กซ์ ( Forex ) หรือ Forex (Foreign Exchange) คือ ตลาดที่ทำการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยราคานั้นจะแปรผันตาม demand และ supply ของแต่ละสกุลเงิน ซึ่งทั้งนี้อาจจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ ราคาน้ำมัน ราคาทองคำ สภาพเศรษฐกิจ สถานการณ์บ้านเมือง เหตุการณ์ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการประกาศตัวเลขสำคัญ ๆ ของแต่ละประเทศ เช่น อัตราการว่างงาน เป็นต้น เรียกได้ว่า อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรามีความอ่อนไหวต่อปัจจัยรอบข้างค่อนข้างมาก

 

ฟอเร็กซ์ ( Forex )  เน้นไปที่การซื้อขายเงินสกุลใหญ่ ๆ อาทิ ดอลลาร์สหรัฐ (USD), ยูโร (EUR), ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP), เยน (JPY) จะมีสภาพคล่องสูงมาก เนื่องจากมีผู้เล่นจำนวนมากและมีการเปลี่ยนแปลงของราคาตลอดเวลา ในอดีต ผู้เล่นในตลาด Forex จะจำกัดอยู่ในกลุ่มสถาบันการเงินใหญ่ ๆ อย่างเช่น ธนาคาร หรือบริษัทประกัน แต่ในปัจจุบัน ด้วยการเข้ามาของระบบการเทรดออนไลน์ นักลงทุนรายย่อยอย่างพวกเรา ก็สามารถเข้ามาลงทุนผ่านระบบการเทรดออนไลน์ของบริษัทโบรกเกอร์ ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งคำสั่งซื้อ/ขายไปยังตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศทันทีที่ได้รับคำสั่งนั้น

 

 

 

 

ลักษณะเด่นของตลาด Forex สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

● เป็นตลาดการเงินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยเปิดทำการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ซึ่งการซื้อขายเริ่มตั้งแต่ตลาดเปิดทำการตอนเช้าในออสเตรเลีย เอเชีย ยุโรปและจนจบวันทำการของอเมริกานั่นเอง

● มีสภาพคล่องสูง เพราะมีคนซื้อ และคนขายจำนวนมาก ทำให้ปริมาณการซื้อขายสูงมากเมื่อเทียบกับการลงทุนแบบอื่น ๆ

● มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรามีความอ่อนไหวมากต่อปัจจัยรอบตัว ซึ่งนับได้ว่าเป็นโอกาสที่จะใช้ทำกำไรได้อย่างรวดเร็ว และในขณะเดียวกัน ก็อาจจะขาดทุนได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน

● ทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง ในหนึ่งคู่สกุลเงิน นักลงทุนสามารถเปิดได้ทั้งสถานะซื้อ หรือขาย โดยเปิดสถานะซื้อ ถ้าหากคาดการณ์ว่าราคาจะสูงขึ้น และเปิดสถานะขายหากคาดว่าราคาจะลดลง

● ใช้เงินลงทุนต่ำ แต่สามารถสร้างกำไรได้สูงด้วย leverage แต่ในทางตรงข้าม leverage ก็ทำให้ขาดทุนได้สูงมากเช่นกัน

● ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายต่ำ หากเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น ๆ โดยมีหลายโบรกเกอร์ไม่คิดค่าธรรมเนียมการซื้อขาย แต่หากจะคิดค่าบริการจากส่วนต่างราคา bid / ask หรือว่าที่เรียกว่า spread โดยที่คู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากจะมี spread ที่แคบกว่า